در همین حال و در خبری دیگر رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: کمبودی در دام زنده نداریم و علت افزایش قیمت گوشت در بازار افزایش قیمت نهاده‌ها، فاصله زیاد بین تولید و مصرف و حضور واسطه‌ هاست. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در پاییز امسال تعداد ٣٤٩هزار راس گوساله در دامداری‌های کشور متولد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٢درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد گاو و گوساله پروارشده در پاییز سال ‌جاری ٤٦٢هزار راس برآورد می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٥درصد افزایش یافته است.

سید احمد مقدسی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران، در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۲۲درصدی تولید گوساله در پاییز امسال منجر به کاهش قیمت دام و گوشت در کشور خواهد شد یا خیر، گفت: کمبودی در دام سنگین نداریم که افزایش تولید، آن را جبران کند و افزایش قیمت دام و گوشت نیز به میزان تولید ارتباطی ندارد. یعنی کمبود دام منجر به افزایش قیمت نشده است. از طرفی فصل زایش گاو نیز در پاییز بوده و این امری طبیعی است.