تیتر خبرها
قیمت
قیمت

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۱۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
جوجه یکروزه تخمگذار ۳۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
تخم مرغ ۵۱۸,۷۸۶ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
مرغ زنده ۵۵۹,۵۷۱ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
مرغ کشتار ۷۹۱,۱۷۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
گوشت مرغ مادر ۶۰۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
جوجه یکروزه بوقلمون ۱,۲۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
بوقلمون زنده ۱,۱۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
بوقلمون کشتار ۱,۳۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
دام کشتار ۴,۴۴۸,۴۶۲ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
ذرت ۹۸,۴۳۳ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
کنجاله سویا ۲۰۱,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
کنجاله کلزا ۲۱۳,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
سبوس برنج ۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
متیونین ۱,۶۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
ترئونین ۱,۱۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
لیزین ۱,۱۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
کولین ۵۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
کاه ۳۱,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
فسفات ۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
باگاس ۳,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
گندم ۱۵۶,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
پودر ماهی ۴۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
جو ۱۱۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
یونجه ۱۶۳,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
کربنات کلسیم ۴,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
جوش شیرین ۱۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
پودر چربی ۵۵۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
سبوس گندم ۸۷,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

دام زنده (گوسفند)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۲,۳۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
اصفهان ۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
یزد (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
اردبیل (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
خراسان رضوی ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
فارس ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
کردستان (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
همدان ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
قم ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
آذربايجان شرقي (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
مرکزي ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
چهارمحال بختياري ۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

دام زنده (گوساله)

نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
اصفهان ۱,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
یزد (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
اردبیل (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
خراسان رضوی ۱,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
فارس ۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
کردستان (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
همدان ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
قم ۲,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
آذربايجان شرقي (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
مرکزي ۲,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
چهارمحال بختياري ۱,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

درباره ی gheymat

تیم تحلیل قیمت در تلاش است اطلاعات بروز قیمت ها را از منابع معتبر جمع آوری و در دسترس کاربران قرار دهد. همچنین تحلیل هایی در حوزه تغییرات قیمت ها جهت استفاده مخاطبان تهیه و منتشر کند.

دیدگاهتان را بنویسید