بایگانی برچسب: تبعات مهاجرت

هشدار نسبت به تبعات مهاجرت طبقه متوسط/ لایه سوم مهاجران چه کسانی هستند؟

هشدار نسبت به تبعات مهاجرت طبقه متوسط/ لایه سوم مهاجران چه کسانی هستند؟

 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت سیزدهم در دو سال فعالیت خود هیچ دستاورد ملموسی نداشته است که به استناد آن بخواهیم مسیر حرکت دولت را مثبت ارزیابی کنیم.

توضیحات بیشتر »