بایگانی برچسب: مقالات اقتصادی

موضوعات جدید جهت مقاله، پژوهش و پایان نامه در حوزه اقتصاد مالی و سرمایه گذاری

اقتصاد ایران پایگاه تحلیلی قیمت

1- بررسی تاثیر شاخص قیمت سهام بر رشد اقتصادی در ایران 2- بررسی تاثیر نرخ بهره بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 3- ارزیابی اثر سرمایه‌گذاری خارجی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران 4- تحلیل تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بر رفتار سرمایه‌گذاران …

توضیحات بیشتر »